ΦΕΚ 1645/Β/03.05.2020

  • 04 Μαΐου 2020

Απόφ. ΓΔΟΥ 94

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κο- ρωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή