ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/11.09.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 91866/1697

Μη έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης Πα-τρών, επί προβλεπομένου Κοινωφελούς χώρου για την ανέγερση Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ./Κ.Φ. 2147 και μεταφοράς του στο Ο.Τ. 2146 με ταυτόχρονη αλλαγή της χρήσης του σε Οικοδομικό Τετράγωνο με χρήση γενικής κατοικίας, στην περιοχή Πόρτες Ζαρουχλέικων, Δήμου Πατρέων.(1)

Επιστροφή