ΦΕΚ 1752/Β/07.05.2020

  • 08 Μαΐου 2020

Απόφ. 18

Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό "Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος"» (Β’ 4991).(1)

Επιστροφή