ΦΕΚ 1940/Β/21.05.2020

  • 21 Μαΐου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017.(2)

Επιστροφή