ΦΕΚ 1869/Β/17.05.2020

  • 17 Μαΐου 2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή