ΦΕΚ 1754/Β/07.05.2020

  • 08 Μαΐου 2020

Απόφ. 3265

Συγκρότηση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.(2)

Επιστροφή