ΦΕΚ 1780/Β/10.05.2020

  • 10 Μαΐου 2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (1)

Επιστροφή