ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 07 Μαΐου 2020

Απόφ. 1782

Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε μεμονωμένα ακίνητα και οποιαδήποτε παρέμβαση του δημόσιου και κοινοχρήστων χώρων εντός του παραδοσιακού οικισμού «Παρθενώνας» του Δήμου Σιθωνίας του Ν. Χαλκιδικής, για τον οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησής του και η θεσμοθέτηση ειδικών όρων και περιορι- σμών δόμησης και επιτρεπόμενων χρήσεων γης.(1)

Επιστροφή