ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 07 Μαΐου 2020

Απόφ. 24383/1442

Μερική ανάκληση της 1433/23.10.1985 (ΦΕΚ 771/ τ.Δ΄/1985) απόφασης του Νομάρχη Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέας δασικής έκτασης που είχε παραχωρηθεί για ρητίνευση στις θέσεις Μελετάκι, Κυπαρίσσι, Καντήλι κ.λπ. (60.500 στρ.) της περιφέρειας Δήμου Μάνδρας Δυτικής Αττικής στη δασική θέση «Αγία Τριάδα» του Δήμου Μάνδρας Νομού Αττικής.(2)

Επιστροφή