ΦΕΚ 232/Δ/06.05.2020

  • 06 Μαΐου 2020

Απόφ. 15565

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ύστερα από αίτηση του Φωτίου Μουζάκη.(1)

Επιστροφή