ΦΕΚ 223/Δ/06.05.2020

  • 06 Μαΐου 2020

Απόφ. 490000

Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 1.969,16 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι - Μουζιράκη», ΤΚ Σουλίου, ΔΕ Πατρών, Δήμου Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(3)

Επιστροφή