ΦΕΚ 1709/Β/06.05.2020

  • 06 Μαΐου 2020

Απόφ. 10726 ΕΞ 2020

Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα.(1)

Επιστροφή