ΦΕΚ 1704/Β/06.05.2020

  • 06 Μαΐου 2020

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413

Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙ- ΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020).(1)

Επιστροφή