ΦΕΚ 1660/Β/04.05.2020

  • 04 Μαΐου 2020

Απόφ. 3652

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή