ΦΕΚ 1602/Β/27.04.2020

  • 27 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/34144/1225

Τροποποίηση της απόφασης 34768/2017 «Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)».(5)

Επιστροφή