ΦΕΚ 1601/Β/27.04.2020

  • 27 Απριλίου 2020

Απόφ. 47847

Σύσταση - συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(1)

Επιστροφή