ΦΕΚ 1899/Β/18.05.2020

  • 18 Μαΐου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181

Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών.(1)

Επιστροφή