ΦΕΚ 108/Α/09.06.2020

  • 09 Ιουνίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 4691

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή