ΦΕΚ 239/Δ/11.05.2020

  • 11 Μαΐου 2020

Απόφ. 77432

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αλμόλοιπου της μονάδας αφαλάτωσης της ξενοδοχειακής μονάδας «ELONA LUXURY BEACH RESORT» στη θέση «Παπούρα» Τ.Κ. Μιαμούς του Δήμου Γόρτυνας.(4)

Επιστροφή