ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12 Μαΐου 2020

Απόφ. 44568

Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020, για τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές που έχουν ανεγερθεί εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ), εξαιρουμένων των Διατηρητέων και Διατηρουμένων και των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών του Παραρτήματος Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020. (2)

Επιστροφή