ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12 Μαΐου 2020

Απόφ. 44565

Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Β΄ του άρθρου 67 του ν. 4663/2020, για τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές του Παραρτήματος Β΄ του άρθρου 67 παρ. 1 του ν. 4663/2020 (Α΄30), που έχουν ανεγερθεί εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».(1)

Επιστροφή