ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 56440

Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ. 35 του ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Μπολάτι», Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας.(1)

Επιστροφή