ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 56443

Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ. 35 του ν. 3937/2011, του οικισμού «Ευαγγελίστρια», Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας.(2)

Επιστροφή