ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 61785

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Πλατανιών του Δήμου Αμαρίου.(2)

Επιστροφή