ΦΕΚ 188/Δ/22.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 2184/21494

Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας, στη θέση ¨Στενός - Ανεμοκάμπι¨ της Τ.Κ Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. (1)

Επιστροφή