ΦΕΚ 183/Δ/21.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 1096

Σημειακή τροποποίηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Βιάννου, αριθμ. απόφ. 625/2011 ΓΓΑΔΚ (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/30-03-2011), έκτασης 7 στρεμμάτων, από περιοχή γεωργικής γης (Π.Ε.Π.Δ 1γ) σε περιοχή τουρισμού αναψυχής (Π.Ε.Π.Δ. 3).(3)

Επιστροφή