ΦΕΚ 3233/Β/24.07.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179354

Διόρθωση της οικ. 170379/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή