ΦΕΚ 171/Δ/16.04.2020

  • 24 Απριλίου 2020

Απόφ. 108774/2648 π.ε.

Επανακήρυξη ως αναδασωτέας, δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 62.358,33 τ.μ. στη θέση «Ποικίλο Όρος» περιφέρειας Δήμου Πετρούπολης Ν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς.(3)

Επιστροφή