ΦΕΚ 171/Δ/16.04.2020

  • 24 Απριλίου 2020

Απόφ. 121632/2876 π.ε.

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης λόγω πυρκαγιάς, συνολικού εμβαδού 108,90573 στρ. στη θέση «Ελατιά Κιθαιρώνα» περιφέρειας Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Ν. Αττικής.(1)

Επιστροφή