ΦΕΚ 1542/Β/22.04.2020

  • 22 Απριλίου 2020

Απόφ. 3364 + 2959 + 1345

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή