ΦΕΚ 1516/Β/22.04.2020

  • 22 Απριλίου 2020

Απόφ. 52998

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(3)

Επιστροφή