ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 118952

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(2)

Επιστροφή