ΦΕΚ 1521/Β/22.04.2020

  • 22 Απριλίου 2020

Απόφ. 1177

Ανάκληση της ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008 (ΦΕΚ Β΄ 668/2008) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εγνατία Οδό Ανώνυμη Εταιρεία που αφορούν στη διαχείριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης».(2)

Επιστροφή