ΦΕΚ 182/Δ/21.04.2020

  • 21 Απριλίου 2020

Απόφ. 11996

Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό των ορίων του αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Λιμνάρα» Πυλίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή