ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 118954

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(1)

Επιστροφή