ΦΕΚ 1494/Β/21.04.2020

  • 21 Απριλίου 2020

Απόφ. 20271/546

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της.(1)

Επιστροφή