ΦΕΚ 1492/Β/21.04.2020

  • 21 Απριλίου 2020

Απόφ. 36176

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(2)

Επιστροφή