ΦΕΚ 1484/Β/21.04.2020

  • 21 Απριλίου 2020

Απόφ. 3475/33224

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαμά Ν. Καρδίτσας.(2)

Επιστροφή