ΦΕΚ 154/Δ/03.04.2020

  • 03 Απριλίου 2020

Απόφ. 2185/21498

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας , στη θέση 'Σκουρέϊκα" της Τ.Κ Μαραθιά, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.(1)

Επιστροφή