ΦΕΚ 153/Δ/03.04.2020

  • 03 Απριλίου 2020

Απόφ. 648/28802

Μερική ανάκληση και μερική άρση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κήρυξης δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, στις θέσεις «Γιούρτα - Κλήμα - Γκορδερέσι - Τσικράκι» στην περιοχή Τ.Κ. Σκοπιάς Δ.Ε. Ναρθακίου Δήμου Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας.(1)

Επιστροφή