ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 15209

Τροποποίηση της αριθ. 8402/9-5-2012 απόφασής μας (ΦΕΚ 1690/Β'/2012) που αφορά τηνέγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Παγγαίου.(4)

Επιστροφή