ΦΕΚ 1198/Β/07.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 35024

Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή