ΦΕΚ 1187/Β/07.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 16560

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χαλκιδικής (ΤΑΕΦΚ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)».(4)

Επιστροφή