ΦΕΚ 1154/Β/03.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/19871/2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Λεοντίου (αλιευτικός) Ν. Αίγινας».(3)

Επιστροφή