ΦΕΚ 1154/Β/03.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 12801

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου.(5)

Επιστροφή