ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 118957

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.(3)

Επιστροφή