ΦΕΚ 164/Δ/09.04.2020

  • 10 Απριλίου 2020

Απόφ. 968

Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Φουρνέ και καταλήγει στον οικισμό Μεσκλά του Δήμου Πλατανιά ως κύριας και μοναδικής δημοτικής οδού. (2)

Επιστροφή