ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2020

  • 10 Απριλίου 2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/21231/2482

Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 (Β΄ 58) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020».(4)

Επιστροφή