ΦΕΚ 1363/Β/14.04.2020

  • 14 Απριλίου 2020

Απόφ. 8941 ΕΞ 2020

Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους Δήμους: Παρανεστίου, Θάσου Νέστου και Ρόδου.(1)

Επιστροφή