ΦΕΚ 1352/Β/14.04.2020

  • 14 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21242/553

Τροποποίηση της οικ.170384/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση τμημάτων γης για την τοποθέτηση του συστήματος καθοδικής προστασίας του αγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.(1)

Επιστροφή